Vi känner att vårt varumärke inte återspeglas på vår arbetsplats. Kan ni hjälpa oss med konkreta förslag?

Ett varumärke kan återspeglas på många olika sätt på en arbetsplats. Innan vi kan komma med konkreta förslag på åtgärder behöver vi få svar från er på en del frågor, tex:

 

  • Vad står er verksamhet för?
  • Vad har omvärlden för uppfattning och hur vill ni bli uppfattade?

 

Det är stora frågor som ofta angriper själva kärnan i den arbetskultur som finns på arbetsplatsen. Därefter blir det också viktigt att titta på rätt stöd och funktionell inredning så ni kan utöva och utveckla er verksamhet på bästa sätt.  Färg och form och design kommer sist. Vilken stil, vilket uttryck och känsla vill ni ha på er arbetsplats?

Företag som prioriterar en tydlig varumärkesprofil och lägger stor vikt vid ett trivsamt och fint kontor attraherar både besökare och anställda. Vi hjälper er självklart med detta!