LO-Borgen

About This Project

Uppdrag:

Renoveringsuppdrag av LO-Borgen 6 våningsplan

Inredare:

wefurn & Reventberg Design AB

Färdigställande:

Vinter 2017/2018

Byggnaden:

Huset förvärvades 1926 av Landsorganisationen i Sverige (LO) som då, med hjälp av arkitekt Sven Wallander, byggde om huset till kontor. LO har sedan dess sitt säte på adressen och har även gett byggnaden dess nuvarande namn.

Vår roll:

wefurn tillsammans med Reventberg Design AB arbetade fram underlag för renoveringen för respektive våningsplan. Färgsättning väggar, framtagning akustikundertak, golvmaterial, ny teknisk belysning, egen design av fast inredning i både pentryn på våningsplanen, den stora matsalen på entréplan samt kapphyllor. I Uppdraget ingick även att ta fram inredning och interiörbelysning för respektive våning.

Projektet:

Att få uppdraget att renovera LO-Borgen har varit otroligt spännande, utmanande och roligt. Denna fantastiska fastighet med så mycket historia i väggarna krävde inte minst en varsam och försiktig hantering men behövde också moderniseras strukturellt för att fungera för nutida behov. Bättre ventilation, bättre belysning, bättre akustik, knarrande golv var några av de uppgifter som behövde lösas i grunden. Men också framtagning av en möblering som kunde leva över tid med Borgen. LO Borgen hade senast renoverats på 90-talet och var i stort behov av ett totalomtag. Renoveringen gjordes i olika etapper. Först de fyra kontorsplanen fördelade på två våningsplan i taget. Därefter entréplan med konferensdel och övriga sociala ytor och slutligen plan 5, gästvåning som även den fungerar för konferens och möten. Renoveringsarbetet pågick under 2,5 års tid.