LIDL Sverige

About This Project

2019/2021. På det 15 000 kvadratmeter stora huvudkontoret, som har fått miljöcertifieringen Breeam Excellent, kommer inledningsvis 400 medarbetare att sitta. Kontoret är byggt för att Lidl ska kunna växa i Sverige och totalt finns plats för 600 anställda. I Barkarby pågår unika satsningar. Inom några år kommer tunnelbana, bussar, pendeltåg, regionaltåg, E18 och Förbifart Stockholm att skapa ett nav av kommunikationer som utvidgar och knyter samman Stockholmsregionen med Mälardalen.
wefurn har som underkonsult till Projekt & design haft förmånen att i samarbete med kunden ta fram ett inredningskoncept som stödjer deras nya flexibla arbetssätt, från fokuserat arbete till kreativ verkstad. Ambitionen och det övergripande målet har varit att via nya designlösningar och gestaltning skapa ett kontor tydligt inspirerat av skandinavisk estetik och kvalitet, en modern och inspirerande miljö med höga hållbarhetsmål. Lidl flyttade in i kontoret under april 2021.