Gränges

About This Project

Uppdrag:

Inredningsprojekt Gränges i samarbete med Go To Work och Arkitekt Sandellsandberg.

Färdigställande:

Vinter/Vår 2018

Arkitekt:

Sandellsandberg

Företaget:

Gränges är den största tillverkaren av valsat aluminium. Gränges slutkunder finns inom fordonsindustrin, inom industrin för stationära värmeväxlare samt på nischmarknader såsom transformatorer och livsmedelsförpackningar.

Vår roll:

Wefurn var inredningskoordinator och återförsäljare av möbler i projektet. Vårt uppdrag var att säkerställa kvalitet på inredning, framtagning av tidsplaner i möbelprojektet, samt att koordinera leverans och montering.

Om kontoret:

Arkitekten har tagit väl till vara på Gränges varumärke och har designat ett kontor med en varm, klassisk ton men har samtidigt skapat ett unikt uttryck med hjälp av nya materialval på väggar, golv, och annan fast inredning. Detta tillsammans med ikoner till möbler gör att kontoret känns både modernt, klassiskt och har en fin helhet.

Projektet:

Detta var ett projekt med väldigt tight tidsplan. Men tack vare ett gott samspel mellan arkitekten, projektledaren, koordinatorn och kunden så kunden flytta in efter några intensiva månaders arbete med både inredningskonceptframtagning, leverans av möbler och flyttkoordinering. Ett lyckat projekt!