Cramo

About This Project

Cramo AB flyttade sitt huvudkontor från Kista till Frösunda, ca 100 medarbetare till 3 våningsplan. Tillsammans med reventberg&granström stod vi för lokalplanering, belysningsprojektering, färgsättning, materialframtagning för golv, kök m.m., samt framtagning av komplett kontorsinredning. I samarbete med projektledningsföretaget Steorn Consulting AB.